CKG Kapoentje uit Oostende is een centrum voor kind- en gezinsondersteuning.

CKG Kapoentje

Patrick Blondé en Lies Chromiak zijn in de jaren ‘80 gestart met het Kapoentje in de toenmalige bijzondere jeugdzorg. ‘Dat was een gezinsvervangend tehuis waar wij gedurende 15 jaar tien kinderen hadden die bij ons verbleven, gedurende een hele tijd. Van dag één hebben wij altijd geprobeerd om de ouders of opvoedingsverantwoordelijke hier nauw bij te betrekken. Dat kan een leerkracht, tante of eender wie zijn. Van daaruit zijn we gestart met het CKG, centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, waar onze know-how ook verder uitgedragen kon worden. Binnen ’t Kapoentje bieden we op vandaag opvoedingshulp aan huis, trainingsprogramma’s en ook dag- en nachtopvang voor kinderen aan. Op vandaag zijn we gesitueerd in Oostende, maar vanaf eind 2022 openen we een nieuwe locatie in Blankenberge. Daarnaast hebben we een gewone crèche waarin we mama’s opleiden tot kindbegeleider. De opvang is eigenlijk gegroeid vanuit de moeders en vaders zelf. Hier in Oostende, een stad met grote kansarmoede en zo’n 137 nationaliteiten, gaven we constant aan dat het nieuwe decreet Kinderopvang het voor hen nog veel moeilijker maakte dan voorheen. We hebben samen met die ouders een crèche opgericht met drie takken: sociale mix, vrij toegankelijk, zo weinig mogelijk drempels en daarnaast ouders de kans geven om hier een opleiding te volgen om zelf kinderverzorgster te worden. Dit als reactie op het gegeven dat veel van die kansarme ouders als slechte opvoeders van hun kinderen bekeken worden. Wij zeggen dat dit niet klopt, want kansarm zijn maakt je nog geen slechte ouder van je kinderen.’

Opvoedingshulp - Jeugdhulp - Ondersteunen van kansarme gezinnen

Sinds jaar en dag houdt Lies zich bezig met het opvoeden in de zuivere zin van het woord. ‘Dat heeft m’n hele carrière de drijfveer gegeven om verder te gaan. Want wij hebben heel veel mooie verhalen meegemaakt, jammer genoeg ook minder mooie. En het is voor mij toch enorm belangrijk dat kinderen gekoesterd worden, dat ze alle kansen krijgen en dat we dat gewoon kunnen mee geven. Ouders kunnen dat leren, kunnen dat bijgebracht worden. Daar getuigen de vele succesverhalen ook genoeg van. Dat is het DNA van het CKG Kapoentje verhaal. Je zit in een verhaal van allerlei vragen, gezinssituaties,…We hebben gewoon geredeneerd om naar hen te luisteren en met hen te praten en oplossingen te zoeken. Dat is uitgegroeid tot een opvoedingswinkel, ontmoetingshuis, maar ook ‘Kan-Ga’, waar we nieuwkomers met baby’s opvangen en Nederlands leren. Maar het is dus iedere keer niet vanuit: waar kunnen we iets binnen halen, maar waar kunnen we ouders sterker maken. Dat is de constante die door die 40 jaar carrière loopt. Onze grootste frustratie is dat onze sector, een sector met procedures, regeltjes en allerlei afspraken geworden is. Als regels en procedures ouders en kinderen niet ten goede komen, dan pas je ze beter niet toe. Maar dan moet je daarmee wel naar de bestaande overheden durven gaan en vooral zelf dingen doen die aantonen dat het zonder die regels beter gaat. Patrick en ik, maar ik denk zeker ook onze medewerkers, zijn heel trots op het unieke gegeven dat we hier in deze site toch kunnen realiseren hebben. En we hopen daarbij om alsnog misschien andere mensen te motiveren om ook verder aan de slag te gaan. Ook al is het niet zo evident vandaag om in onze sector te werken. Gewoon niet opgeven is de boodschap, want de kinderen hebben ons nodig en hun gezin evenzeer. We zijn trots op al die kinderen en gezinnen en ouders die het ondertussen heel goed stellen in de maatschappij en die aantonen dat het ondersteunen van gezinnen wél loont en jeugdhulpverlening een heel goeie bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen uit kwetsbare gezinnen.’

CKG Kapoentje

C.K.G. KAPOENTJE VZW | BE 0475.254.567
Louisastraat 5, 8400 Oostende
TEL : +32 59 25 53 00
EMAIL : info@ckgkapoentje.be
M: 08u00 tot 17u00
D : 08u00 tot 17u00
W: 08u00 tot 17u00
D : 08u00 tot 17u00
V : 08u00 tot 17u00
Z : Gesloten
Z : Gesloten

Vacatures

Contextbegeleider

CKG Kapoentje, erkend door Kind en Gezin als Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, zoekt een enthousiaste nieuwe medewerker om ons multidisciplinair team te versterken. Als deel van ons team zul je betrokken zijn bij het bieden van opvoedingsondersteunende gezinsbegeleiding, gericht op het ondersteunen van gezinnen door middel van opvoedingshulp en tijdelijke opvang. Ideale kandidaten hebben ervaring in de hulpverlening, met een voorkeur voor het begeleiden van gezinnen en het bieden van opvoedingsondersteuning binnen de integrale jeugdhulp. We zoeken iemand die inzicht heeft in de jeugdhulpverlening, de sociale kaart van de regio kent, en ervaring heeft met het opstellen van veiligheidsplannen. Daarnaast is een goede kennis van de ontwikkeling van kinderen, jongeren en gezinnen essentieel. Wij bieden een eigen bureel, laptop, smartphone en wagen voor dienstverplaatsingen, een enthousiast team voor ondersteuning, een vast uurrooster met occasioneel avondwerk, en een loon volgens de barema’s van de Vlaamse Gemeenschap. Plaats van tewerkstelling is Louisastraat 5, 8400 Oostende.

SOLLICITEER HIER

Leefgroepbegeleider (residentieel)

CKG Kapoentje, een erkend Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning door Kind en Gezin, biedt ondersteuning aan gezinnen met kinderen tot 12 jaar door contextbegeleiding, gecombineerd met zowel ambulante als residentiële opvang. Met de start van een nieuwe afdeling in de regio Blankenberge breiden we onze werking uit en zoeken we een leefgroepbegeleider voor onze vestiging in Oostende.

De rol van de leefgroepbegeleider omvat het begeleiden van kinderen in zowel ambulante als residentiële settings, inclusief verzorging, samenwerking met ouders, observatie van interacties, en het stimuleren van de gedrags- en ontwikkelingsaspecten van de kinderen. Ouders worden als gelijkwaardige partners beschouwd, waardoor de interactie met hen net zo essentieel is als de directe begeleiding van de kinderen. Je zult gebruikmaken van diverse hulpverleningsmethodieken en terugvallen op kennis over residentieel werken, contextueel denken, en meer. Ons team waardeert openheid, feedback, bijscholing, collegialiteit, engagement, en flexibiliteit. We zoeken iemand met een pedagogisch diploma, woonachtig in de regio, met een grondige kennis van het jeugdhulpverleningslandschap, ontwikkelingspsychologie, en sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden. Creativiteit in de omgang met kinderen wordt zeer op prijs gesteld.

Wij bieden een snelle tewerkstelling in een voltijdse functie met een variabel uurrooster dat past bij een gezinssituatie, inclusief dag-, nacht- en weekendwerk. Het loon is conform de barema van de Vlaamse Gemeenschap, met de mogelijkheid tot bespreking van extralegale voordelen na één jaar. Bezoek onze website voor meer informatie over onze werking: www.ckgkapoentje.be

SOLLICITEER HIER